Klauzula informacyjna dla Klientów Firmy Wytwórnia Materiałów Budowlanych S.C.
Jacek Więckiewicz, Janusz Wilk

 

1. Szanowny Kliencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Więckiewicz, Janusz Wilk – właściciel Firmy Wytwórnia Materiałów Budowlanych S.C. , Osiedle, 38-480 Rymanów NIP: 6840006663 zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: janusz234@o2.pl

2. Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania umowy handlowej lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy a także do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne jednakże bez nich nie będziemy mogli zrealizować celu umowy.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie odbiorcom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania